fbpx

Avtalebetingelser

Meny

Informasjon

Renesansa Tattoo
Langgata 87
4306 Sandnes
Få veibeskrivelse

Åpningstider:
Vi har kun åpent etter avtale

Informasjon

Renesansa Tattoo
Langgata 87
4306 Sandnes
Få veibeskrivelse

Åpningstider:
Vi har kun åpent etter avtale

Avtalebetingelser

1. Generelt

Avtalebetingelsene gjelder for bestilling og utførelse av tatoverings tjenester hos De Vegas Ink.

Avtalebetingelsene vil sammen med din bestilling, booking bekreftelse og egenerklæring om helse, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for timeavtalen.

Selger er: De Vegas Ink «Hallberg Solutions», org.nr: 821366852, adresse: Langgata 87, 4306 Sandnes, og blir i det følgende benevnt Tatovøren, vi, oss eller selger.

Kjøper er: personen som står oppgitt i bestillingen, og blir i det følgende benevnt deg, du, dere, deres, ditt eller kjøper

For å få utført en tatovering av De Vegas må du:

 

2. Bestilling -og avtaleprosess

Din timebestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din timebestilling, med mindre den avbestilles av deg eller oss, les mer om avbestilling i punkt 3. Avbestilling av tatoverings timer

Vi bekrefter avtalen din ved å sende deg en booking bekreftelse på sms og -/eller e-post. Les nøye igjennom booking bekreftelsen når du mottar den, og undersøk om booking bekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Vi forbeholder oss retten til å avlyse timer på grunnlag av sykdom, teknisk svikt og lignende. Du vil få beskjed om dette i så god tid som mulig. Dersom tatovøren blir forsinket til timen, anses forsinkelsen som ventetid, og betingelsene nevnt i punkt 6. Ventetid er gjeldende i disse tilfeller.

Vi forbeholder oss også retten til å avlyse tatoverings timer dersom du møter til timen under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler, eller om utførelsen av tatoveringen kan medføre en fare for din egen eller andres helse på grunn av din tilstand. Tatoverings timer vi må avlyse på bakgrunn av slike tilfeller, vil du bli belastet for, ettersom at du burde forstå at det kan ha betydning for utførelse av tatoveringen, og risikoer forbundet ved tatoveringen.

 

3. Avbestilling av tatoverings timer

Avbestilling av tatovering timer, må gjøres senest 48 timer før timeavtalen starter. Avbestilling av timer kan kun gjøres ved direkte kontakt med tatovøren.

Dersom du avbestiller tatoverings timen din etter at avbestillingsfristen er utløpt, vil du bli belastet med 1000 kroner pr. oppsatt time.

Timer som er bestilt utenfor avbestillingsfristen, kan avbestilles gratis innen 1 time etter at timen ble bestilt.

Unntak ved avbestilling etter fristen
Dersom du blir forhindret til å møte til timen grunnet sykdom, alvorlige skade eller alvorlig ulykke, eller dersom ditt barn, registrert partner, samboer eller nær familie blir utsatt for alvorlig sykdom, skade eller ulykke. Må gyldig og stemplet dokumentasjon fra lege fremvises innen 7 virkedager fra avtaledato. Du vil da ikke bli fakturert for timeavtalen selv om avbestillingen ble gjort etter at avbestillingsfristen utløp.

Unntaket gjelder ikke ved sykdom der man uteblir fra timen, uten å melde fra senest 4 timer før timeavtalen

 

4. Møte for sent til tatoverings timen

Tatovøren venter i 15 minutter, etter dette regnes kunden som «ikke møtt» og har dermed ikke krav på tatoverings timen. Dersom du på forhånd har varslet om forsinkelse, eller opplyser om forsinkelse når vi forsøker å kontakte deg, venter tatovøren i opptil 60 minutter, dersom timen ikke vil medføre ventetid for andre kunder. Du vil bli belastet for en ekstra tatoverings time for ventetiden til tatovøren dersom tatovøren venter i over 15 minutter.

 

5. Uteblivelse fra time

Ved Uteblivelse fra tatoverings time, vil du bli belastet med 1000 kroner pr. oppsatt time.

 

6. Ventetid

Det kan forekomme ventetid. Dersom ventetiden er lengre enn 30 minutter skal tatovøren gi beskjed til deg i forkant av timen. Tatovøren skal opplyse om hvor lange ventetiden vil være, dersom ventetiden overstiger 60 minutter har du rett til å kansellere timen uten å bli belastet for timen, du kan også velge å avtale ny time, med mindre kunden samtykker til ventetiden. du blir ikke belastet for ventetiden.

 

7. Depositum

Ved inngått timeavtale skal det betales et ikke-refunderbart depositum på opptil 50% av den veiledende prisen, depositumet kan likevel ikke være mindre enn 1000 kroner eller mer enn 3000 kroner, det er tatovøren som fastsetter beløpet som skal betales.

Ved avbestilling innenfor avbestillingsfristen vil depositumet stå som disponibel kreditt på kundens kundekonto hos oss, som er gyldig i 12 måneder. Ved avbestilling etter avbestillingsfristen, uteblivelse fra time eller andre brudd på avtalebetingelsene vil medføre at kunden mister depositumet.

 

8. Betaling

Tatovøren tar betalt etter endt timeavtale, du kan betale med kontant, -og/eller med kort eller vipps. Innbetalt depositum trekkes fra ved betaling.

 

9. Fakturering ved avbestilling etter fristen / Uteblivelse fra time

Ved avbestilling etter fristen eller uteblivelse fra time, vil du bli belastet med 1000 kroner pr. oppsatt time. Faktura sendes til din e-post adresse. Fakturaen vil automatisk sendes med forfall samme dag som faktura dato, med mindre annet er avtalt med tatovøren.

Dersom det er innbetalt et depositumet, vil innbetalte beløp trekkes fra beløpet som faktureres.
Fradraget vil spesifiseres på fakturaen.

Ved manglende betaling sendes inkassovarsel. Ved fortsatt manglende betaling etter inkassovarselets forfall, blir kravet videresendt til inkasso.

 

10. Gavekort

Ved kjøp av gavekort blir gavekortet sendt til den oppgitte faktura adressen dersom det ikke er oppgitt en sendingsadresse, gavekortet sendes innen 3 virkedager. Gavekortet er gyldig i 12 måneder fra kjøpsdato. Gavekortet kan ikke innløses i kontanter, gavekortet er upersonlig med mindre mottaker av gavekortet er registrert kunde, og ønsker gavekortet tilknyttet kundekontoen. Tap av upersonlige gavekort erstattes ikke.

 

11. Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår time betillinger, avbestillinger etter frist og uteblivelse fra timer følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Stavanger tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett.

Garanti

Garantien er gyldig i 6 måneder fra den datoen tatoveringen ble utført.

Ved feil eller mangler i tatoveringen, dekkes de tatoverings timene som er nødvendig for korreksjon av feil eller mangler av garantien.
Dette forutser at De Vegas Ink utfører de nødvendige korreksjonene.

Garantien gjelder ikke for områder som betegnes som et slitasjeområde; Hender, fingre og føtter. Garantien dekker heller ikke korreksjoner av 

Kundens ansvar

  • Kunden er ansvarlig for å kontrollere stensilen etter at den er påført på huden, at den er i henhold til kundens ønsker, kunden skal også kontrollere eventuelle tekster for grammatikk eller skrivefeil.
  • Kunden er ansvarlig for å kontrollere at tatoveringen er i henhold til kundens ønsker før tatoverings timen avsluttes, Kunden er selv ansvarlig for å be om eventuelle korreksjoner før tatoverings timen avsluttes.
  • Kunden er ansvarlig for at etterbehandlings instrukser følges
  • Kunden er ansvarlig for å overholde opplysningsplikten i egenerklæringen

Dersom kunden ikke har overholdt sitt ansvar, eller dersom feil eller mangler har oppstått eller kan ha oppstått grunnet egen uaktsomhet, bortfaller garantien.