Garantien er gyldig i 6 måneder fra den datoen tatoveringen ble utført.

Ved feil eller mangler i tatoveringen, dekkes de tatoverings timene som er nødvendig for korreksjon av feil eller mangler av garantien.
Dette forutser at De Vegas Ink utfører de nødvendige korreksjonene.

Garantien gjelder ikke for områder som betegnes som et slitasjeområde; Hender, fingre og føtter. Garantien dekker heller ikke korreksjoner av 

Kundens ansvar

  • Kunden er ansvarlig for å kontrollere stensilen etter at den er påført på huden, at den er i henhold til kundens ønsker, kunden skal også kontrollere eventuelle tekster for grammatikk eller skrivefeil.

  • Kunden er ansvarlig for å kontrollere at tatoveringen er i henhold til kundens ønsker før tatoverings timen avsluttes, Kunden er selv ansvarlig for å be om eventuelle korreksjoner før tatoverings timen avsluttes.

  • Kunden er ansvarlig for at etterbehandlings instrukser følges

  • Kunden er ansvarlig for å overholde opplysningsplikten i egenerklæringen

Dersom kunden ikke har overholdt sitt ansvar, eller dersom feil eller mangler har oppstått eller kan ha oppstått grunnet egen uaktsomhet, bortfaller garantien.